Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im.bł.Ks.Bronisława Markiewicza w Pewli Ślemieńskiej

 • Kontakt

  Pewel Ślemieńska ul. Krakowska 169 34 - 331 Świnna
  tel. 33 863-80-16 zsp.pes@swinna.pl

   

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 368186
  • Do końca roku: 215 dni
  • Do wakacji: 27 dni

Strona główna

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Pewel Ślermieńska. ul.Krakowska 169
34-331 Świnna
tel./fax (033)8 63-80-16
NIP 553-22-65-954
REG.072872066

 

Zarządzenie Nr 6/2020

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z dnia 06.05.2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu w Pewli Ślemieńskiej

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r.s Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w; okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam, co następuje: 

§1. 

 1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola w Pewli Ślemieńskiej w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24.05.2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola w Pewli Ślemieńskiej są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  §2.

  Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej placówki oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola w Pewli Ślemieńskiej

  §3.

            Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania.

                                                                                                                                                                           DYREKTOR

                                                                                                                                                                                                                          Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

                                                                                                                                                                            w Pewli Ślemieńskiej
                                                                                                                              mgr Roman Duc

 

 

Informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pewli Ślemieńskiej informuje,  że  decyzja w sprawie otwarcia przedszkola zostanie podana  w dniu 8 maja tj. piątek.

 

Decyzję podejmuje organ prowadzący.

 

Pierwszeństwo w przyjmowaniu do przedszkola mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W związku z dostosowaniem przedszkola do obowiązujących przepisów (1 dziecko – 4m2),  ilość miejsc jest ograniczona.

 

 

 

Drodzy Rodzice, 


  w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego informuję, że 
 
Szkoła będzie zamknięta do 24 maja

 

Apelujemy, by w tej wyjątkowej sytuacji, wszystkie dzieci pozostały w domach.

 

Zadania, lekcje oraz polecenia dla uczniów będą zamieszczane na bieżąco w e-dzienniku

 • poprzez moduł: zadania domowe  (otrzymuje je uczeń i widzi jego rodzic)
 • lub poprzez moduł wiadomości (otrzymuje je uczeń i jego rodzic).

                                                                            Dyrektor Szkoły:

                                                                                     mgr Roman Duc

MATERIAŁY EDUKACYJNE – polecane platformy i serwisy internetowe:

 •  epodręczniki: 

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa

 • MEN - zdalne lekcje 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

 • Portal - lektury.gov.pl 

https://lektury.gov.pl

 • Portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej  

https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1

https://www.matzoo.pl/

 • darmowe wideolekcje z matematyki

https://pistacja.tv/

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty  

 

 • Strona Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-osmoklasisty

 

 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY-  POWTÓRZENIE I PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU:

 MEN informuje, że Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla uczniów klas 8.

 Codziennie o 9.00 rano  nowe zadania z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

O godzinie 15.00 rozwiązania. Zadania są publikowane pod adresem:
https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych

 •  Egzamin ósmoklasisty - testy ósmoklasisty online

 Egzaminy ósmoklasisty możesz rozwiązywać bezpośrednio na stronie, bez potrzeby ściągania ich na dysk komputera. Po rozwiązaniu egzaminu ósmoklasisty od razu obliczany jest wynik (ilość zdobytych punktów i ich procentowy udział) oraz wyświetlane są prawidłowe odpowiedzi do pytań i klucze oceniania. Umożliwia to szybkie i wygodne powtórzenie materiału ze szkoły podstawowej. Wszystkie arkusze są obecnie dostępne BEZPŁATNIE.
https://www.egzamin-osmoklasisty.pl/

 

 LEKTURY NA EKRANIE

 Codziennie w TVP Kultura można będzie zobaczyć ekranizacje lektur, seriale i przedstawienia Teatru Telewizji prezentujące lektury szkolne i programy edukacyjne.

 

ZADANIA I KRZYŻÓWKA MATEMATYCZNA

 •  Krzyżówka Twierdzenie Pitagorasa (wybór zadań – Podręcznik GWO)

https://learningapps.org/watch?v=phag0ygxa18

 •  Wykreślanka Wyrażenia algebraiczne

https://learningapps.org/watch?v=p4gpogptc18

 •  Krzyżówka matematyczna

https://learningapps.org/watch?v=pomxfn0r518

 •  Wykreślanka Czworokąty

https://learningapps.org/watch?v=pp9fzrcgj16

 

DLA NAJMŁODSZYCH - CIEKAWE  LINKI -  oswajanie z problemem pandemii koronawirusa

 •  Gra planszowa do druku – pomaga oswoić strach związany z pandemią

https://panimonia.pl/2020/03/16/pandemia-w-co-sie-bawic-w-domu/

 • O wirusie, który nosił koronę - opowiadanie o koronawirusie dla dzieci

https://www.dzieckiembadz.pl/2020/03/o-wirusie-ktory-nosi-korone-opowiadanie.html

 • Jestem Bohaterem – zostaję w domu – wyzwanie dla dzieci

https://www.dzieckiembadz.pl/2020/03/jestem-bohaterem-zostaje-w-domu.html

 • Wirusobajka

https://www.youtube.com/watch?v=rAp9lkiAT18

Prosimy uczniów i rodziców o korzystanie z w/w materiałów edukacyjnych.  

 

Rodzicu! 

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

 

Uczniu! 

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
 • sprawdzaj informacje w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły, tam otrzymasz zadania do wykonania.

 

PRZECIWDZIAŁANIE ZAKAŻENIU KORONAWIRUSEM

 

W związku z występowaniem koronawirusa w niektórych krajach - jako placówka oświatowa - jesteśmy zobowiązani do monitorowania zdarzeń, które maja wpływ na bezpieczeństwo wychowanków, a w tym wszelkich odbytych i planowanych wyjazdów zagranicznych.

Dlatego bardzo prosimy o zgłaszanie planowanych lub niedawno odbytych podróży wychowawcy klasy. Dalsze procedury postępowania realizujemy pod nadzorem stacji sanitarnej w zależności od miejsca wyjazdu. Informujemy również, że z każdym dniem pojawiają się nowe informacje w tej sprawie.

z poważaniem

dyrektor Roman Duc

4.03.2020

Na zamieszczonych poniżej ulotkach przedstawiamy informację dotyczącą podstawowych zasad higieny przeciwko wirusowi wywołującemu chorobę COVID-19 oraz sposoby ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem


Ulotki zostały przygotowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH. 

 • Główny Inspektorat Sanitarny: 

https://gis.gov.pl/ 

 • Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach: 

http://www.wsse.katowice.pl/index.php  

Informacja dotycząca koronawirusa 2019-nCoV
– postępowanie dla podróżujących

 

Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa, 25 stycznia 2020 r.

 

Koronawirus 2019-nCoV jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu. 

Instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej

  

 

W przypadku kiedy podróżujący z obszarów wysokiego ryzyka występowania wirusa (obszary te na bieżąco w swoich komunikatach podaje Główny Inspektorat Sanitarny) przyleci do Polski: 

 • wszyscy podróżujący samolotem dostają Kartę Lokalizacyjną Pasażera – w której znajduje się prośba o podanie kontaktu i miejsca pobytu;
 • w samolocie – będzie miała miejsce pierwsza weryfikacja czy podróżujący ma objawy choroby np. podwyższoną temperaturę ciała. Jeśli podróżujący ma objawy
  i podróżuje z obszaru  wysokiego  ryzyka  zakażenia  koronawirusem 2019-nCoV nastąpi kontakt z lotniskową służbą zdrowia 

Okres wylęgania wirusa może trwać do 14 dni.    Najczęściej 5-6 dni.     

W tym czasie podróżujący z obszarów wysokiego ryzyka powinien obserwować swój stan zdrowia. 

W przypadku pojawienia się symptomów takich jak: 

- gorączka powyżej 380C; 

- kaszel; 

- duszność. 

podróżny powinien skontaktować się z lekarzem, który poinstruuje go o dalszych działaniach. 

Według aktualnej wiedzy nie ma ryzyka zakażenia się wirusem poprzez towary zamawiane
z Chin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności